سپستان محلی

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۳,۰۰۰ تومان

سپستان

یه میوه محلی بوشهری که شیره شیرین و لزجی داره و البته کلی خواص داروئی.
واحد به کیلوگرم  می باشد

مقایسه