سپستان محلی

30,000 تومان

سپستان

یه میوه محلی بوشهری که شیره شیرین و لزجی داره و البته کلی خواص داروئی.

واحد به کیلوگرم  می باشد

ناموجود