پابند سنگ حدید قلبی

38,000 تومان

پابند سنگ حدید قلبی

متریال :زنجیر خلخال ،سنگ حدید
جنس :استیل
کیفیت :رنگ ثابت
طول :21 تا 27
وزن : 5 گرم

پابند سنگ حدید
پابند سنگ حدید قلبی

38,000 تومان