گرد نخل گرد لقاح خرما 100 گرمی

180,000 تومان

تقدیم به شما یه سوغات فوق العاده

ارمغانی از نخلستان های استان بوشهر

گرد نخل مکمل گیاهی جهت تقویت میل جنسی و باروری زنان و مردان هست

گرد نخل
گرد نخل گرد لقاح خرما 100 گرمی

180,000 تومان