• آدرس : بندر بوشهر ، روبروی درب خروجی اداره بندر ، ساختمان احمدی ، طبقه یک ، واحد یک
  • تلفن : ۰۷۷۳۳۳۲۲۴۱۵
  • کد پستی : ۷۵۱۳۸۹۶۴۷۶
  • فکس : ۰۷۷۳۳۳۲۲۴۱۵
  • موبایل : ۰۹۳۰۲۰۵۴۵۴۰
  • ایمیل : info [at] liyanmarket [dot] com