• آدرس : بندر بوشهر ، روبروی درب خروجی اداره بندر ، ساختمان احمدی ، طبقه یک ، واحد یک
  • تلفن : 07733322415
  • کد پستی : 7513896476
  • فکس : 07733322415
  • موبایل : 09302054540
  • ایمیل : info [at] liyanmarket [dot] com