پوست نى انبان طرح گل پیچ

3,000,000 تومان

پوست نى انبان طرح گل پیچ

جنس: تمام چرم
بدون نياز به روغن
نرم
رنگ ثابت
بدون بو
تميز و بهداشتى
تضمين تا فرسودگى پوست
وسایل همراه: کاور
قابل سفارش در اندازه های مختلف
نی جداگانه به فروش می رسد

نی انبان گل پیچ
پوست نى انبان طرح گل پیچ

3,000,000 تومان