خارک عسلی

۲۵,۰۰۰ تومان

خارک عسلی

حتما از خوردن میوه خیلی لذت میبرین
حتما از خوردن شیرینی خیلی لذت میبرین
حتما از خوردنی هایی که ترد هستن خیلی لذت میبرین

پس این شما و این هم خارک که همه توصیفات بالا رو با هم داره

واحد به کیلوگرم

مقایسه