خارک عسلی

100,000 تومان

خارک عسلی

حتما از خوردن میوه خیلی لذت میبرین
حتما از خوردن شیرینی خیلی لذت میبرین
حتما از خوردنی هایی که ترد هستن خیلی لذت میبرین

پس این شما و این هم خارک که همه توصیفات بالا رو با هم داره

واحد به کیلوگرم

خارک
خارک عسلی

100,000 تومان