مسقطی – ۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

مسقطی – 500 گرم

تقدیم شما شیرینی سنتی بوشهر یعنی مسقطی بوشهری

مسقطی بوشهری
مسقطی – ۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان