مسقطی – 500 گرم

80,000 تومان

مسقطی – 500 گرم

تقدیم شما شیرینی سنتی بوشهر یعنی مسقطی بوشهری

مسقطی بوشهری
مسقطی – 500 گرم

80,000 تومان