مسقطی – ۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

مسقطی – 500 گرم

تقدیم شما شیرینی سنتی بوشهر یعنی مسقطی بوشهری