کنار سبز پیوندی

100,000 تومان

میوه کنار

تقدیم به شما میوه کنار ترد و شیرین

 

** توجه ** :

ارسال میوه کنار  از طریق باربری زمینی (اتوبوس) و یا باربری هوایی انجام می شود.

میوه کنار هندی
کنار سبز پیوندی

100,000 تومان