پوست نى انبان طرح آتش

3,000,000 تومان

پوست نى انبان طرح آتش

جنس: تمام چرم
بدون نياز به روغن
نرم
رنگ ثابت
بدون بو
تميز و بهداشتى
تضمين تا فرسودگى پوست
وسایل همراه: کاور
قابل سفارش در اندازه های مختلف

نی جداگانه به فروش می رسد

نى انبان طرح آتش
پوست نى انبان طرح آتش

3,000,000 تومان