پوست نى انبان طرح سل

3,000,000 تومان

پوست نى انبان طرح سل

جنس: تمام چرم
بدون نياز به روغن
نرم
رنگ ثابت
بدون بو
تميز و بهداشتى
تضمين تا فرسودگى پوست
وسایل همراه: کاور
قابل سفارش در اندازه های مختلف

نی جداگانه به فروش می رسد

نی انبان سل
پوست نى انبان طرح سل

3,000,000 تومان