پوست نى انبان طرح سيمرغ

3,000,000 تومان

پوست نى انبان طرح سيمرغ

جنس: تمام چرم
بدون نياز به روغن
نرم
رنگ ثابت
بدون بو
تميز و بهداشتى
تضمين تا فرسودگى پوست
وسایل همراه: کاور
قابل سفارش در اندازه های مختلف
نی جداگانه به فروش می رسد

نی جداگانه به فروش می رسد

نی انبان طرح سیمرغ
پوست نى انبان طرح سيمرغ

3,000,000 تومان