پوست نى انبان طرح گل پروانه

3,000,000 تومان

پوست نى انبان طرح گل پروانه

جنس: تمام چرم
بدون نياز به روغن
نرم
رنگ ثابت
بدون بو
تميز و بهداشتى
تضمين تا فرسودگى پوست
وسایل همراه: کاور
قابل سفارش در اندازه های مختلف

نی جداگانه به فروش می رسد

نى انبان گل پروانه 1
پوست نى انبان طرح گل پروانه

3,000,000 تومان