کمر خساک

190,000 تومان

کف دریا یا کمر ماهی مرکب یا خساک با کیفیت بالا تقدیم می شود

اکنون موجود نیست؛ اما می‌توانید این محصول را پیش‌خرید کنید

کف دریا
کمر خساک

190,000 تومان