کمر خساک

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کف دریا یا کمر ماهی مرکب یا خساک با کیفیت بالا تقدیم می شود